NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Czym jest Specjalna Strefa Rewitalizacji?

Specjalna Strefa Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji miasta Włocławek została ustanowiona Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 roku. Dokument zawiera, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pakiet narzędzi zapewniających sprawną realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

SSR swoim zasięgiem objęła cały obszar rewitalizacji Włocławka, czyli teren zawarty pomiędzy ulicami: Towarowa, Targowa wzdłuż Zielonego Rynku (do południowej granicy działki nr ew. 81 KM 50), Królewiecką (od południowej granicy działki nr ew. 78 wzdłuż ulicy Królewieckiej do południowej granicy działki nr ew. 16, wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 16, 17, 18 KM 50), Zduńską (od zachodniej granicy działki nr ew. 20 wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 21 i 161 KM 50), Placem Wolności, wzdłuż Brzeskiej (do południowej granicy działki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy działki nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Towarowej.

Czytaj: Uchwała o Ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek [pdf]

Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji umożliwia m.in. udzielanie dotacji na prace budowlane, usprawnia prowadzenie polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenia zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy, pomaga w ustalaniu stron na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych lub katastrze nieruchomości, wspiera realizację nowego celu publicznego związanego ze społecznym budownictwem czynszowym, wprowadza też bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Strefy, w przypadku przeznaczenia ich na cele zgodne z Gminnym Programem Rewitalizacji.

Czytaj: Przewodnik po dotacjach w SSR [PDF]

Przyjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek poprzedziły konsultacje społeczne, które przeprowadzono w okresie od 26 lutego do 21 marca 2019 roku. Projekt dokumentu był konsultowany z mieszkańcami Włocławka, przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządowych i innych podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji Śródmieścia. Łącznie do Biura Rewitalizacji UM Włocławek wpłynęło 25 uwag, spośród których 13 zostało uwzględnionych w końcowym kształcie Uchwały.

Konsultacje społeczne Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek - pliki do pobrania:
Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek
Załącznik nr 1 - obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji
Załącznik nr 2 - ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Załącznik nr 3 - ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - dokumentacja zdjęciowa
Załącznik nr 4 - prezentacja Katarzyny Spadło
Załącznik nr 5 - prezentacja Jarosława Biegały
Załącznik nr 6 - dokumentacja zdjęciowa spotkań
Załącznik nr 7 - zestawienie uwag

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!