NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jak ubiegać się o dotację na remont nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji?

- Przewodnik po dotacjach w SSR [pdf]

Zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników i wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
- Uchwała w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek wraz z załącznikiem: Zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz załącznikami nr 1 i 2, 3 do Zasad [pdf]


- Informacja o zamiarze ubiegania się o dotację

- Wniosek o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji [doc]

- Zarządzenie nr 68/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu działania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
- Zarządzenie nr 68/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2020 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych


- Mapa obszaru rewitalizacji objętego Specjalną Strefą Rewitalizacji [jpg]
- Wykaz ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji objętego Specjalną Strefą Rewitalizacji

- Sprawozdanie z rozliczenia dotacji [doc]

 

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!