NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jakie projekty otrzymały mikrogranty?

"Program wsparcia projektów lokalnych" realizowany jest przez Wydział Rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Jego celem jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Dzięki niemu umożliwiono wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców. Do tej pory zrealizowano następujące projekty:

- Gwoździarnia – podwórkowe kino plenerowe - projekt polegał na organizacji w starej fabryce gwoździ w obszarze rewitalizacji kina plenerowego. W przygotowaniu kina uczestniczyli poza wnioskodawcą (Fundacja AriAri) i zarządcą posesji także sąsiedzi i inni mieszkańcy obszaru rewitalizacji, zaś odbiorcami byli wszyscy mieszkańcy miasta. Działanie angażujące lokalną społeczność, integrujące mieszkańców obszaru rewitalizacji z mieszkańcami pozostałej części miasta, cieszące się uznaniem społeczności i będące także okazją do rozpowszechniania informacji na temat działań rewitalizacyjnych.

 
 
- Włocławscy Seniorzy dla Śródmieścia - projekt zrealizowany przez Kujawskie Stowarzyszenie „Seniorzy Razem” polegał na zorganizowaniu spotkania Włocławskich Seniorów skupiających się w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Seniora i Stowarzyszeniach z mieszkańcami Śródmieścia. Realizowany był w okresie przedświątecznym przy kawiarni obywatelskiej ,,Śródmieście Cafe", a służył integracji lokalnej społeczności, zmniejszeniu wykluczenia społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji, szczególnie starszych.


 
- Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły - pomysłodawcą i realizatorem projektu była grupa nieformalna „Mieszkańcy Śródmieścia dla Trójki”. Działania zrealizowane w projekcie: sadzenie drzew, przygotowanie i postawienie tablic informacyjnych o gatunkach posadzonych roślin w ramach tworzenia ścieżki dydaktycznej oraz zaprojektowanie przez dzieci, wykonanie i malowanie piesków przypominających o właściwych postawach społecznych, czyli sprzątaniu po pupilu. Projekt miał na celu integrację społeczną mieszkańców ulic Cyganka i Królewiecka (ulice w obszarze rewitalizacji) oraz poprawę estetyki obszaru.- Zbieramy śmieci – sadzimy kwiaty – projekt autorstwa nieformalnej grupy „Mieszkańcy Śródmieścia dla Trójki” polegał na tworzeniu na terenie SP nr 3 mikro-ogródków w zakupionych w tym celu betonowych donicach ogrodowych oraz skrzyniach. W celu podniesienia świadomości ekologicznej i przybliżenia problematyki wykorzystania odpadów, dla mieszkańców przeprowadzono cykl warsztatów, a na  terenie szkoły zainstalowano zgniatacze do plastikowych butelek. Projekt miał na celu integrację mieszkańców oraz propagowanie postaw społecznych w zakresie: odzyskiwania surowców wtórnych i pobudzenia wrażliwości przyrodniczej. Całość przyczyniła się również do uatrakcyjnienia terenu wokół szkoły, gdzie mieszkańcy, w tym uczniowie spędzają czas wolny w weekendy i popołudnia.   


 
- Śródmiejskie obchody Święta Kobiet - pomysłodawcą i realizatorem projektu było Stowarzyszenie „Starówka”. Projekt polegał na organizacji szeregu warsztatów, w tym: szydełkowania, haftu, florystyki, malarstwa, otwartych dla społeczności lokalnej. Jego podsumowaniem była wystawa własnoręcznie wykonanych  przez uczestników prac.


 
- Rewitalizacja Gwoździarni – Warsztaty budowania mebli z palet – realizatorem projektu był przedsiębiorca w obszaru rewitalizacji Artur Baranowski Pracownia A. Projekt polegał na wspólnym z mieszkańcami zbudowaniu mebla miejskiego - parkletu. Celem była integracja społeczności obszaru rewitalizacji oraz pokazanie, że wspólnymi siłami, w formie działań oddolnych, można niewielkim kosztem zmieniać otaczającą przestrzeń.

[WIĘCEJ ZDJĘĆ]

- "Warsztaty wakacyjne" - mikrogrant realizowany z "Programu wsparcia projektów lokalnych" autorstwa Fundacji Ari Ari oraz Fundacji Ładowarka. W ramach projektu Fundacji Ari Ari i Fundacji Ładowarka przeprowadzono: warsztaty budowania i sadzenia sąsiedzkiego warzywniaka (Plac Gwoździarnia przy ul. Szpichlernej 7/9), malowania i sadzenia drzew w „wędrujących donicach” na dziedzińcu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz organizację "Placu Wolności i Rozmaitości". Zorganizowano również Sąsiedzkie Śniadanie w Gwoździarni. Projekt miał na celu kreatywne zmienianie otaczającej rzeczywistości oraz integrację sąsiedzką

[WIĘCEJ ZDJĘĆ]

- „Śródmiejska Miseczka Zupy dla Rodzinno – Sąsiedzkiej Grupy” Stowarzyszenia „Jadło&Dzielnia -Włocławska”
Projekt miał na celu rozpropagowanie idei ratowania żywności przed wyrzuceniem i dzielenia się produktami żywnościowymi z osobami potrzebującymi. Przedsięwzięcie skierowane było do osób w każdym wieku. W ramach projektu zorganizowano 5 wydarzeń, w tym m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, konkursy ruchowo-zręcznościowe, zajęcia związane z formą ekologicznego pakowania produktów spożywczych oraz degustacje i konkursy z nagrodami- „Jesienny piknik rodzinny” Stowarzyszenia „Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek”,
Projekt związany był z twórczym działaniem, którego głównym mianownikiem były dary jesieni. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy Śródmieścia wzięli udział w spacerze do parku Sienkiewicza, gdzie zbierane były liście, żołędzie i kasztany, które posłużyły do wykonywania prac plastycznych na konkurs, przeprowadzony przez jego organizatorów. Podsumowaniem projektu byl event integracyjny, zorganizowany przy kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe". W programie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, jesienne dania oraz poczęstunek.[WIĘCEJ ZDJĘĆ]

- „Pewnego razu w Śródmieściu” Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces”
Projekt miał na celu zaangażowanie uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 w realizację filmów o włocławskim Śródmieściu – dniu dzisiejszym i jego historii. W ramach powyższego przedsięwzięcia zrealizowano nagrania filmowe z udziałem młodzieży z "Trójki" oraz pań: Hanny Jakubowskiej i Marzeny Afeltowicz-Gruchot, które opowiedziały o tym, jak w przeszłości wyglądało Środmieście i jak się żyło w tej części miasta. Harmonogram projektu zakładał również udział uczniów w zajęciach dotyczących montażu i przygotowywania materiału filmowego do publikacjiPewnego razu w Śródmieściu, część 1 - plik nr 1/2:
https://www.youtube.com/watch?v=XGugZfYpcfY

Pewnego razu w Śródmieściu, część 1 - plik nr 2/2:
https://www.youtube.com/watch?v=rlrIrHOpYIY

Pewnego razu w Śródmieściu, część 2 - plik nr 1/2:
https://www.youtube.com/watch?v=3BLe06D_gmI

Pewnego razu w Śródmieściu, część 2 - plik nr 2/2:
https://www.youtube.com/watch?v=AVRGHTaix5M

- „Ale o co chodzi?” grupy nieformalnej Śródmieszczanie
Projekt miał na celu uświadomienie rodzicom konieczności planowania i organizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć szkolnych, tym samym zwrócenie uwagi na cele wychowania oraz zmniejszenie napięć i niepokojów dzieci związanych z życiem w stresogennym środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Harmonogram przedsięwzięcia zakładał przeprowadzenie warsztatów kronikarskich, wyjście na spektakl do Teatru Impresaryjnego i na wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej, wspólne śpiewanie ulubionych piosenek, warsztaty kulinarne oraz rodzinne rozgrywki sportowe.

- „Bukiet o smaku zrozumienia” Włocławskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Projekt polegał na przygotowaniu autorskiej etiudy na temat problemów dotyczących braku zrozumienia osób niepełnosprawnych, w tym opracowaniu scenariusza i tekstów kolęd oraz jej wystawieniu na scenie Klubu „Stara Remiza”[WIĘCEJ ZDJĘĆ]

- „Świąteczna choinka” Stowarzyszenia „Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek”,
Projekt polegał na integracji międzypokoleniowej. Harmonogram przedsięwzięcia zakładał realizację: warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, podczas których uczestnicy wykonywali łańcuch świąteczny, napisanie kolędy i przygotowanie Kolędnika Śródmiejskiego, przeprowadzenie konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową oraz wspólne ubieranie sześciometrowej choinki z udziałem przedstawicieli społeczności szkolnej, mieszkańców Włocławka oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek i Rady Miasta Włocławek

[WIĘCEJ ZDJĘĆ]
- „Plenerowe warsztaty twórcze: Kamienice Śródmieścia” Galerii Sztuki Współczesnej
Projekt polegał na organizacji warsztatów skierowanych do dzieci przedszkolnych poprzedziła rozmowa na temat architektury. Uwagę uczestników skierowano na kamienice, podkreślając ich różnorodność i funkcjonalność , potrzebę rewitalizacji i konieczność zadbania o dziedzictwo architektoniczne i przestrzeń publiczną w naszym mieście. Główne działania projektowe to warsztaty twórcze dla dzieci. 20 października na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi dzieci z grupy 6-latków kolorowały duże formaty druków z ilustracjami wybranych kamienic z obszaru rewitalizacji Włocławka. Dzieci otrzymały także kolorowanki zeszytowe do pracy na zajęciach przedszkolnych przeprowadzanych w grupach przez nauczycieli.  Efekt zabawy w postaci pokazu w Przedszkolu do 25 października. Celem prezentacji jest sprowokowanie dzieci i opiekunów (nauczycieli, rodziców) do rozmowy o włocławskich kamienicach. Efekty warsztatów (wraz z aktualnymi fotografiami kamienic) zostaną zdokumentowane w postaci folderu. Partnerem Galerii w projekcie jest Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku.

[WIĘCEJ ZDJĘĆ]
Zobacz też:
www.przedszkole8.wloclawek.pl/galeria_year.php?id=307

- "Warsztaty z drewnem" Pracowni Metamorfozy Mebli Tymomania
Projekt miał na celu przybliżenie uczestnikom warsztatów zalet, jakie niesie ze sobą praca z drewnem. Dzieci pod okiem fachowca przygotowały, pomalowały i ozdobiły drewniane taborety. Działanie zrealizowane w ramach przedsięwzięcia 1.1.9. Program wsparcia projektów lokalnych wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 miało na celu integrację społeczną mieszkańców Śródmieścia i okolic oraz propagowanie dobrych wzorców związanych z wykonywaniem pracy rzemieślniczej.Więcej zdjęć: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/gallery,warsztaty_zdrewnem_,168.html

- "Włocławskie koncerty plenerowe" Fundacji Ładowarka

Projekt polega na organizacji cykl kameralnych koncertów plenerowych w przestrzeni obszaru rewitalizacji. Działanie ma być okazją nie tylko do ciekawego spędzenia wolnego czasu w wakacje, ale też do zapoznania się z historią najstarszej części miasta oraz z przebiegiem procesu rewitalizacji, który realizowany jest od 2018 roku.NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!