NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Wspieramy projekty lokalne - złóż wniosek o mikrogrant

Celem "Programu wsparcia projektów lokalnych", realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Wspierane w ramach Programu projekty realizować będą następujące cele szczegółowe:

• pobudzanie mieszkańców terenu rewitalizacji do zaangażowania w sprawy lokalne,
• zachęcanie mieszkańców terenu rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
• zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
• wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
• wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
• poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!