NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Dzieje się w obszarze rewitalizacji

Administrator, 12 listopada 2021
Dzieje się w obszarze rewitalizacji

Działania na rzecz poprawy stanu technicznego miejskich nieruchomości w obszarze rewitalizacji to nie tylko remonty elementów konstrukcyjnych, elewacji czy lokali mieszkalnych, ale też wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych oraz budowa przyłączy do miejskiej sieci, co przyczynia się do podniesienia standardu infrastruktury mieszkaniowej w Śródmieściu, poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.

W oficynie miejskiej nieruchomości Cyganka 24 trwają właśnie prace związane z budową wewnętrznej instalacji ZW, CWU i cyrkulacji oraz CO wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. To jedno z działań zleconych przez Administrację Zasobów Komunalnych ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.


Całkowity koszt w/w zadania wyniesie 83 480,68 zł.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!