NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Administrator, 19 listopada 2021
Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Za nami Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Organizatorami wydarzenia był Urząd Miasta Włocławek i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Jako Wydział Rewitalizacji dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia za zaproszenie i możliwość spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji z Włocławka i podzielenia się informacjami na temat współpracy i aktywnego udziału trzeciego sektora w procesie rewitalizacji. Tegoroczne Forum to także debata o kondycji wolontariatu po pandemii, sesje plenarne z udziałem gości wydarzenia, otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej i warsztaty z ekonomii społecznej.

Mamy nadzieję, że wydarzenie dostarczyło uczestnikom wielu cennych informacji, które posłużą w codziennej pracy na rzecz mieszkańców.


Poniżej prezentujemy fotoreportaż z wydarzenia:

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!